Da bi se lov mogao odviti u skladu s pozitivnim zakonskim propisima lovci su dužni prilikom dolaska u lov imati slijedeće potrebne dokumente.

  • lovačku iskaznicu
  • pisano dopuštenje ovlaštenika prava lova za lov određenih vrsta divljači
  • oružni list za vrstu oružja koju će lovac upotrebljavati u lovu
  • rodovnica i potvrda o položenom radnom ispitu, te uredan zdravstveni karton za lovačkog psa u vlasništvu